NỘI THẤT SHOWROOM

NỘI THẤT SHOWROOM

Trường Phát Decor hướng đến việc cung cấp các dịch vụ Thiết kế lại và Tu sửa Phòng trưng bày cao cấp độc quyền để làm cho Showroom của bạn trở nên nổi bật. Mỗi dự án mà chúng tôi thực hiện đều đảm bảo tính độc quyền và tính cá nhân của nó.


Mỗi khách hàng là duy nhất vì vậy kỳ vọng của họ từ chúng tôi. Họ muốn giá trị của đồng tiền của họ và chúng tôi làm mọi thứ để nhận được sự tin tưởng và chấp thuận của họ. Chúng tôi không chỉ cung cấp giải pháp đầu cuối mà chúng tôi gia tăng giá trị cho nó.


Mặt khác, Trường Phát Decor cung cấp tất cả các dịch vụ cần thiết về vật liệu, nhân công và phụ kiện cùng với đội ngũ chuyên môn để Cải tạo ShowRoom của bạn. Các chuyên gia của chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn các ước tính hợp lý và các chi tiết khác trên cơ sở yêu cầu của bạn.